पुणे | पुणे महानगरपालिकेने शहरातील प्रमुख रस्ते तसेच पुल पीपीपी तत्वावर खाजगी सहभागातुन डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यामध्ये विकसित करण्याचा निर्णय यापुर्वी घेतलेला आहे. त्यानुसार आणखी 6 रस्ते पीपीपी तत्वावर करण्यासाठी स्थायी समिती आणि मुख्य सभेने मंजूरी दिली आहे. यासाठी 162 कोटींचा खर्च येणार आहे. जवळपास साडेसात किलोमीटरचे हे रस्ते आहेत. यामध्ये मुंढवा परिसरातील 3 आणि महंमदवाडी भागातील 3 रस्त्यांचा समावेश आहे. दरम्यान या रस्त्यांच्या कामांसाठी शिवसेना शहर अध्यक्ष नाना भानगिरे यांनी पाठपुरावा केला होता. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे देखील मागणी केली होती. या रस्त्यामुळे मुंढवा आणि महंमदवाडी परिसरातील वाहतूक सुरळीत होणार आहे. याचा परिसरातील नागरिकांना चांगलाच फायदा होणार आहे.

या पीपीपी तत्त्वावरील 6 रस्त्यामुळे पूर्व भागातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार आहे. सद्यस्थितीत नागरिकांना वाहतुकीची चांगलीच समस्या जाणवत आहे. याची गंभीर दखल घेत शिवसेना शहर अध्यक्ष नाना भानगिरे यांनी हे रस्ते करण्याची मागणी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली होती. तसेच त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आपले वजन वापरले असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेत महापालिकेकडे याबाबत शिफारस केली. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाकडून तात्काळ प्रस्ताव ठेवण्यात आला आणि याला स्थायी समिती व मुख्य सभेने मंजुरी दिली.

पुणे महानगरपालिकेने शहरातील प्रमुख रस्ते तसेच पुल पीपीपी तत्वावर खाजगी सहभागातुन डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यामध्ये विकसित करण्याचा निर्णय यापुर्वी घेतलेला आहे. त्यानुसार अंदाजपत्रकीय तरतुदीमध्ये पीपीपी तत्वावर करावयाच्या डी.पी. रस्त्याची व पुलांची नावे मान्य आहेत. यापैकी ज्या कामांना पीपीपी तत्वावर प्रतिसाद मिळु शकतो याबाबत विचार विनीमय होऊन महापालिका आयुक्त यांच्या विहित मान्यतेने तसेच स्थायी समितीच्या मान्यतेने पीपीपी तत्वावर रस्ते व पुल विकसित करण्याच्या धोरणास आणि त्यानुसार संबंधित कामास विहित मान्यता यापुर्वी प्राप्त झालेली आहे. सदयस्थितीत खराडी,महंमदवाडी, मुंढवा, कोंढवा, बिबवेवाडी, बाणेर या भागातील मिळुन सुमारे 20.35 कि.मी. इतके डी.पी रस्ते व एक नदीवरचा पुल व एक उड्डाणपुल/ग्रेड सेप्रेटर ही कामे हाती घेणेत आलेली आहेत. या सर्व कामांसाठी तज्ञ सल्लागार नेमणुकीस तसेच सर्व संबंधित कामांना  स्थायी समितीची विहित मान्यताप्राप्त आहे.

पीपीपी तत्वावरील ही कामे डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोटच्या मोबदल्याच्या स्वरूपात असुन, एका आर्थिक वर्षात डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोट पुणे मनपाच्या विविध खातेअंतर्गत अदा करण्यात आलेल्या देय चलनामध्ये समायोजित करण्याची मर्यादा 200 कोटी प्रतिवर्षी निश्चित करण्यात आलेली आहे. अंदाजपत्रकामध्ये मान्य असलेल्या पीपीपी कामाव्यतिरिक्त नवीन डी.पी. रस्त्याची कामे देखील हाती घ्यावयाची झाल्यास त्यासाठी मुख्य सभेची विहीत मान्यता घेऊन यथा योग्य ठरणार आहे. पीपीपी अंतर्गत कामे प्रस्तावित करताना प्रशासनामार्फत मआ/पथ/560 दि.05/01/2021 अन्वये विषयपत्र स्थायी समिती पुढे सादर करण्यात आलेले होते. यामध्ये सर्वप्रथम चार कामे पीपीपी तत्वावर करण्यास मान्यता प्राप्त झालेली होती.

त्यानुसार पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप धर्तीवर डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोट या मोबदल्याच्या स्वरूपात डी.पी. रस्ते व पुल खाजगी सहभागातुन विकसित करणे अंतर्गत आणखी 6 रस्ते विकसित करण्यात येणार आहेत. स्थायी समिती आणि मुख्य सभेने मंजूरी दिली आहे. यासाठी 162 कोटींचा खर्च येणार आहे. जवळपास साडेसात किलोमीटरचे हे रस्ते आहेत. यामध्ये मुंढवा परिसरातील 3 आणि महंमदवाडी भागातील 3 रस्त्यांचा समावेश आहे. यामुळे मुंढवा आणि महामंदवाडी गावठाणातील रस्ते चांगल्या प्रकारे विकसित होणार आहेत. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत होणार आहे.

| हे आहेत रस्ते

महंमदवाडी ते रामटेकडी इंडस्ट्रीज इस्टेटपर्यत स.नं. 40 ते स.नं. 76 मधुन जाणारा 30 मी.डी.पी. रस्ता व लगत असलेले 18 मी. रस्ते विकसित करणे. – खर्च – 72 कोटी

महंमदवाडी स.नं.1,2,3,4 व 57,58,59,96 मधुन जाणारा 24 मी.डी.पी. रस्ता विकसित करणे. खर्च – 31 कोटी

महंमदवाडी स.नं.12,13,30,32 व 57 मधुन जाणारा 18 मी.डी.पी. रस्ता विकसित करणे. खर्च – 16 कोटी

मुंढवा रेल्वे स्टेशन परिसरातील स.नं. 64,66,67,68,71 मधील 12 मी.डी.पी. व 24 मी.डी.पी. असे रस्ते विकसित करणे. खर्च  -46 कोटी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!